Els mossos d’esquadra alerten: Telefonia mòbil i internet, o servei i perill a la vegada.

La seguretat a internet, i a les xarxes socials en particular. 
Sembla que no te importància, però la té, i molta, en virtut del que volem mostrar de la nostra privacitat. 

Cada cop que acceptem les ‘cookies’ si un lloc web ens ho demana, cada cop que contestem un mail del que desconeixem el seu origen, etc… estem donant permís a persones que no coneixem a saber coses de nosaltres.

Ir a descargar

Share:

Author: sergimasabad